GLENMARK PHARMACEUTICALS SK, s.r.o.

Adresa: Tomášikova 64, 831 04 Bratislava 3, Slovenská republika
Telefón: 02/202 550 41O spoločnosti Glenmark


Spoločnosť Glenmark je celosvetovo uznávanou farmaceutickou spoločnosťou, ktorej snahou je prispievať k zlepšeniu zdravotného stavu pacientov z rôznych oblastí medicíny. Bližšie informácie o spoločnosti môžete získať na stránke: http://www.glenmarkpharma.com


Informácie medicínskeho charakteru:

info-sk@glenmarkpharma.com

Hlásenie nežiaducich účinkov:

neziaduce.ucinky@glenmarkpharma.sk