Kontakt

logo-glenmark_png

GLENMARK PHARMACEUTICALS SK, s.r.o.

Tomášikova 64, 831 04 Bratislava 3, Slovenská republika

O SPOLOČNOSTI GLENMARK

Spoločnosť Glenmark je celosvetovo uznávanou farmaceutickou spoločnosťou, ktorej snahou je prispievať k zlepšeniu zdravotného stavu pacientov z rôznych oblastí medicíny.
Bližšie informácie o spoločnosti môžete získať na stránke: http://www.glenmarkpharma.com

Informácie medicínskeho charakteru:

info-sk@glenmarkpharma.com

Hlásenie nežiaducich účinkov:

slovak.pvg@glenmarkpharma.com